วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 5 การเจริญสติคืออะไร

วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม 2 ขยายความ 5 การเจริญสติคืออะไร

พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร