เปิดทางสถานีวิทยุผมครับ 95 อีสานเอฟเอ็ม เปิดทุกวันคนขอฟังทุกวัน...