อยากให้ฟังนะครับ และทดสอบที่เก็บข้อมูลแห่งใหม่ของ hotmail.com ด้วย ไม่รู้ว่าที่เก็บเขาดีหรือเปล่า รายงานด้วยจ้า