ฟังเพลง เป็นหงษ์อย่าหลงฟ้า แมน มณีวรรณ เพราะๆ จ้า

เป็นหงษ์อย่าหลงฟ้า  แมน มณีวรรณ