ยอยศพระลอ ชินกร ไกรลาศ

ขอนำเสนอ เพลงเก่าหาฟังยากมากๆ ค่ะ