เพชรร่วงในสลัม ชินกร ไกรลาศ
เพลงเก่าหาฟังยากมากค่ะ เพราะมาก