บ้านไร่นารัก ชินกร ไกรลาศ
เพลงเก่าหาฟังยากมากๆ ค่ะ