สวรรค์เวียงเหนือ ชินกร ไกรลาศ-ผ่องศรี วรนุช

เพลงเก่าหาฟังยากมากๆๆ ค่ะ