ทองคำ เพ็งดี - น้ำตาผัว

หมอลำ ทองคำ เพ็งดี
กลอน น้ำตาผัว
หมอลำคุณภาพ เสียงสุดยอด อีกผู้หนึ่ง ท่านผุ้สูงอายุสิมักหลายคนยุดอกเนาะครับ
ประวัติ เผิ่นกะบ่ทันได้หา ซ่อยกันเอามาลงเด้อพี่น้องครับ


ทองคำ เพ็งดี - น้ำตาผัวทองคำ เพ็งดี - น้ำตาผัวทองคำ เพ็งดี - น้ำตาผัว
หมอลำคณะรังสิมันต์เดิม รุ่น พระเอก ทองคำ เพ็งดี นางเอก บานเย็น รากแก่น