ทองคำ เพ็งดี - ประวัติธาตุกล่องข้าวน้อย

หมอลำ ทองคำ เพ็งดี
ประวัติธาตุกล่องข้าวน้อย
หมอลำคุณภาพ เสียงสุดยอด อีกผู้หนึ่ง ท่านผุ้สูงอายุสิมักหลายคนยุดอกเนาะครับ
ประวัติ เผิ่นกะบ่ทันได้หา ซ่อยกันเอามาลงเด้อพี่น้องครับ


ทองคำ เพ็งดี - ประวัติธาตุกล่องข้าวน้อยทองคำ เพ็งดี - ประวัติธาตุกล่องข้าวน้อยทองคำ เพ็งดี - ประวัติธาตุกล่องข้าวน้อย
หมอลำคณะรังสิมันต์เดิม รุ่น พระเอก ทองคำ เพ็งดี นางเอก บานเย็น รากแก่น