ทองคำ เพ็งดี - อ้ายหนุ่ม

หมอลำ ทองคำ เพ็งดี
อ้ายหนุ่ม
หมอลำคุณภาพ เสียงสุดยอด อีกผู้หนึ่ง ท่านผุ้สูงอายุสิมักหลายคนยุดอกเนาะครับ
ประวัติ เผิ่นกะบ่ทันได้หา ซ่อยกันเอามาลงเด้อพี่น้องครับ


ทองคำ เพ็งดี - อ้ายหนุ่มทองคำ เพ็งดี - อ้ายหนุ่มทองคำ เพ็งดี - อ้ายหนุ่ม
หมอลำคณะรังสิมันต์เดิม รุ่น พระเอก ทองคำ เพ็งดี นางเอก บานเย็น รากแก่น