ทองคำ เพ็งดี - น้ำตาสองฝั่งโขง

หมอลำ ทองคำ เพ็งดี
น้ำตาสองฝั่งโขง
หมอลำคุณภาพ เสียงสุดยอด อีกผู้หนึ่ง ท่านผุ้สูงอายุสิมักหลายคนยุดอกเนาะครับ
ประวัติ เผิ่นกะบ่ทันได้หา ซ่อยกันเอามาลงเด้อพี่น้องครับ


ทองคำ เพ็งดี - น้ำตาสองฝั่งโขงทองคำ เพ็งดี - น้ำตาสองฝั่งโขงทองคำ เพ็งดี - น้ำตาสองฝั่งโขง
หมอลำคณะรังสิมันต์เดิม รุ่น พระเอก ทองคำ เพ็งดี นางเอก บานเย็น รากแก่น