สลัก  ศิลาทอง - อยู่ไหนก็ได้ถ้ามีเธอ


อยู่ไหนก็ได้ถ้ามีเธอ - สลัก ศิลาทองลำเดินกลอนแบบกาฬสินประยุกต์ (รอสักครู่เสียงเพลงจะดังขึ้นเองครับ)
เจ้าของลิขสิทธิ์ สหกวงเฮงแผ่นเสียง-เทป สงวนลิขสิทธิ์