แค่รักก็พอ/กบ สุวนันท์ คงยิ่ง

เก็บ บางสิ่ง อยู่ใน หัวใจ
เก็บ มันอยู่ ในใจ ทุกวัน
นั่นคือ ความรัก ความผูก-พัน
ที่ ฉันมี ต่อ-เธอ
อยาก จะบอก ให้เธอ เข้าใจ
อยาก จะบอก ความใน เมื่อเจอ
แต่ ต้องเก็บไว้ ไม่อาจ เผลอ
เอ่ย ว่ารัก เธอ ออกไป
กลัว ความจริง เป็นเพียง รักเธอ
ข้าง-เดียว
กลัว ว่าเธอ ไม่เคย สนใจ
เป็น ความลับ ที่ต้องเก็บไว้ ภายใน
ใน ดวงใจ ดวงหนึ่ง ที่-มี
แอบ มองอยู่ ไกลไกล ทุกวัน
แอบ มองอยู่ อย่างนั้น ทุกที
สุขใจ พอแล้ว เพียงเท่า-นี้
ที่ ได้รัก-เธอ ก็พอ
กลัวความจริง เป็นเพียงรักเธอ
ข้าง-เดียว
กลัว ว่าเธอ ไม่เคย สนใจ
เป็น ความลับ ที่ต้องเก็บไว้ ภายใน
ใน ดวงใจ ดวงหนึ่ง ที่-มี
แอบ มองอยู่ ไกลไกล ทุกวัน
แอบ มองอยู่ อย่างนั้น ทุกที
สุขใจ พอแล้ว เพียงเท่า-นี้
ที่ ได้รัก-เธอ ก็พอ
สุขใจ พอแล้ว เพียงเท่า-นี้
ที่ ได้รัก-เธอ ก็พอ