ฝนซาน้ำตาซึม


ฝนซาน้ำตาซึม


สายฝนหลั่งจากฟ้า
เหมือนรักข้าร้างแรมใจ
รักร้าวลาโรยจะทำไฉน
หัวใจข้าเศร้าตรม


คว้างวิเวกทวีคว้าง
รักเลือนรางทำให้หม่น
ร้าวในฤทัยตรม
คล้ายสายฝนร่ำอาลัยฝนซาน้ำตาซึม
คิดถึงคนเคยใกล้
บัดนี้เปลี่ยวเดียวดาย
ร่ำไห้ยามฝนลา


รักเอยหัวใจรักของข้า
ต้องร้างลาเสน่หา
เทวษทุกข์ล่ำลา
ฝนซาเหมือนลาใจ