... คิดฮอดแฮง...คิดฮอดพี่น้องบ้านมหาทุกคนเลยครับ ...

ดังฟ้าให้ไกลกันเกินคิดถึง
ห้วงคำนึงจากใจไม่ห่างหาย
อยากมาหาชีวาแทบจะวางวาย
มิเคยหน่ายในคิดถึงจึงรำพัน

ด้วยมีเพลงใจในบ้านนี้
แนวดนตรีเพื่อชีวิตไทยและอีสาน
มีขับกล่อมด้วยเพลงมาช้านาน
บ้านนี้สร้างนักคิดและมิตรเพลง ....