มื้อนี่นำเอาเพลงที่ บ่าวข้าวจี่เฮ็ดให้ น้องอีกคนนึง (บ่าวพิณ )เฮ็ดแล้วเป็นหยังคือมิซีลี แถะบุ.. กะเลยเอามาสู่ฟังครับ เนื้อหาเพลงกะคือคนที่ขาดแคลน..ทุกอย่าง แต่สิ่งที่บ่เคยขาดกะคือ..เสียงแคนเสียงดนตรีนั่นแหละ..ลองฟังเบิ่งครับ