คนจะรักกัน
เพ็ญศรี ชุ่มชูศรี
...................คนจะรักกัน....................