...พ่อแง่แม่งอน...

ขับร้องโดย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง และคุณสวลี ผกาพันธ์ค่ะ

....................พ่อแง่แม่งอน....................