...รู้สึกสบายดี...
ศิลปิน...เฉลียง

ใช้ฟังเพื่อให้หายคิดถึง ถ้ายังพอหาซื้อได้ช่วยอุดหนุนศิลปินด้วยค่ะ

...................รู้สึกสบายดี....................