... ฝากนางคนดีที่งามเลิศ
แสนประเสริฐโสภีที่สมหมาย
ในชาตินี้หากตัวพี่ยังไม่ตาย
ขอเป็นชายในใจเจ้าไว้สักคน

ขอฝากใจฝากกายอย่าตัดขาด
หากสมมาตรดังลูกไม้จะได้ผล
หากทิ้งไปคงเสียผู้ไม่เป็นคน
ขอหน้ามลอย่าทิ้งหล่นจนพี่มีน้ำตา

นางคนดีพี่หวังยังคู่สม
คงได้ชมพูพักตร์เป็นหนักหนา
ยังหวังได้ยลเจ้าเป็นบุญตา
วิงวอนว่าเจ้านั้นอย่าตัดตอน

คนดีจ๋าอย่าหน่ายพักตร์
เพราะว่ารักเลยเสนออยู่สลอน
ก่อนจาก หลับฝันดีนะบังอร
พี่ขอพรให้เจ้าโชคดี ที่รักเอย...