...วิหคเหิรลม...


ขับร้องโดย...คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี