ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์ผู้เฒ่ากับหลานน้อย - พจน์  สุวรรณพันธ์


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา