... หากย้อนกลับไปวันนั้นได้
ฉันคงเลือกที่จะไม่เดินไป
ฉันจะรออยู่ตรงนั้น ...
แต่... เมื่อกลับไปตรงนั้นไม่ได้
ฉันยังเฝ้ารอ รอเธออยู่ตรงนี้
รอว่าเมื่อไหร่เธอจะมาถึง ...