...สาวอิสานครวญ...

ศิลปิน...คุณรุ่งฤดี เพ่งผ่องใส

@ใช้ฟังเพื่อความคิดถึง ถ้ายังพอหาซื้อได้ โปรดอุดหนุนศิลปินค่ะ