เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/124097504/e495cb07

..ลำเพลินโต้ลมหนาว โดย...เย็นจิตร พรเทวี..