เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/308954413/3911537a

เพลงพรานทะเล
ขับร้องโดยเอื้อ สุนทรสนาน