...ทุ่งนางคอย...

ศิลปิน...แวว มยุรา
@ ใช้ฟังเพื่อความคิดถึง ถ้าผลงานยังพอหาซื้อได้ โปรดอุดหนุนศิลปินค่ะ