...มันเรื่องของฉัน...

ศิลปิน...รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส...

@ใช้ฟังเพื่อควมคึดถึง ท่าผลงานยังพอหาฟังได่ กะซ่อยกัยอุดหนุลศีนปิ่นเด้อค่ะเด้อ...:l-