กาฬสินธุ์ บ้านข่อยหงอยโพนส่อง คิดฮอดนางนาถน้อง โตอ้ายให้ต้าวคืน .....เด้อ อ้ายเด้อ ........

นิราศกาฬสินธุ์  สนธิ สมมาตร

นิราศกาฬสินธุ์ สนธิ สมมาตร