กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา