เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/117927554/765a42e5


..น้ำใจคำแก้ว โดย..พุ่มพวง ดวงจันทร์

เพลงนี้เป็นเพลงร้องแก้ เพลงน้ำตาชายเหนือ ของคำภีร์ แสงทอง