...คำแถลงการณ์ของหัวใจ...

ศิลปิน...คุณจิตติมา เจือใจ...

...........................................