...สัจจะสาวชาวนา...

ศิลปิน...คุณผ่องศรี วรนุช
.........................................