...จันทร์อ้อน...

ศิลปิน...คุณผ่องศรี วรนุช

...............................