...คุณไม่รักทำไมไม่บอก...

ศิลปิน...คุณจันทรา กาฬสินธุ์

...................................