...สาวอิสาน...

ศิลปิน...ศรีสอางค์ ตรีเนตร
................................