เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/129550089/3d0bda92

...ฟ้าสางที่พะเยา..โดย.. น้ำอ้อย ธรรมลังกา...