ถามข่าวสาวแดง - สลัก  ศิลาทองถามข่าวสาวแดง - สลัก ศิลาทอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ สหกวงเฮงแผ่นเสียง-เทป สงวนลิขสิทธิ์ มกราคม 2531