ลืมได้เพียงวาจา - สลัก  ศิลาทองลืมได้เพียงวาจา - สลัก ศิลาทอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ สหกวงเฮงแผ่นเสียง-เทป สงวนลิขสิทธิ์ มกราคม 2531