สิบล้อขาดรัก - สลัก  ศิลาทองสิบล้อขาดรัก - สลัก ศิลาทอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ สหกวงเฮงแผ่นเสียง-เทป สงวนลิขสิทธิ์ มกราคม 2531