รอรักที่อู่รถ - สมจิตร บ่อทอง
อัลบั้ม เมียป๋าเพราะซาอุ