บักหงส์ทองพาเวิ่น - ทองมัย  มาลี


บักหงส์ทองพาเวิ่น - ทองมัย มาลี
ฉายาบักแปดแสน สมัยนั้นเผิ่นว่าเนาะ จักแม่นเป็นจั่งได๋ แถมเสียงโทรศัพท์เข้านำเด้อครับ
อัลบัม - ปี พ.ศ บ่มีข้อมูลเด้อครับ