เชิญร่วมผ้าป่า - ทองมัย  มาลี

เชิญร่วมผ้าป่า - ทองมัย มาลี
ฉายาบักแปดแสน สมัยนั้นเผิ่นว่าเนาะ จักแม่นเป็นจั่งได๋ เสียบ่ค่อยดีท่อได๋เด้อครับ เก่าหลายโพด
อัลบัม - ปี พ.ศ บ่มีข้อมูลเด้อครับ