แต่ปางก่อน - คีรีบูน
เพลงนี้เพราะมากค่ะ


..........................