... โปรดอย่ากีดกั้นหัวใจฉันด้วยเงินตรา
รู้มีค่าแต่อย่านำมากันท่าหัวใจฉัน
คำว่ารักมีค่ากว่าเงินทองกองอนันต์
คำว่ารักเธอนั้นรักที่ใจใช่กองเงิน

ฉันเกิดมาเพียงแต่ตัวเปล่า
ไฉนเล่าที่ฉันจะอายเขิน
พร้อมจากไปตามทางที่เคยเดิน
หาอายเขินยามจบสิ้นทุกลมที่หายใจ ...