ด่วนพิศวาส – ผ่องศรี วรนุชด่วนพิศวาส – ผ่องศรี วรนุช
ด่วนพิศวาส – ผ่องศรี วรนุช
…………………………………