มีคนนำมาร้องไว้หลายท่านเหมือนกันค่ะ แต่ไม่คุ้นชื่อนักร้องท่านนี้ ไปเจอมาเลยเอามาให้ฟังกันดูค่ะ ไม่ทราบว่าต้นฉบับคือใคร แต่เห็นว่าเพราะแบบฉบับเก่าๆดีค่ะ ล่องเรือหารัก -  สุริยัน  ส่องแสง