(> ขอเพียงแค่ฝัน <)
ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง


เนื้อหาอาจมีลิขสิทธิ์ ที่มา : http://www.4shared.com/embed/644129506/f4c65be2

เพลงนี้ขึ้นทำเนียบ หวานปนเศร้า เต็มภาคภูมิ