ชาวดง
ในดงไพรพนา ไกลสังคม
ป่าไม้รื่นรมย์ แดนเสรีใจ
ไร้ทุกข์มีแต่สุข แสนสดใส
ใต้ฟ้าอ่าอำไพ เปิดฟ้าใหม่ในพนา


ฟังเพลงเพราะสนุกสนาน ของบทเพลง ชาวดง – ดิ อิมพอสซิเบิ้ล
.....................................